1. Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków 2. Wniosek o ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków umowy dzierżawy gruntów rolnych i leśnych 3. Wniosek o wykreślenie z ewidencji gruntów i budynków umowy dzierżawy gruntów rolnych i leśnych 4. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klas 1-3 5. Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klas 4-6 6. Wniosek o uzgodnienia w zakresie scalania i wymiany gruntów 7. Wniosek z zakresu roszczeń i obciążeń służebnościami osobistymi 8. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów 9. Wniosek o zwrot na własność działki dożywotniego użytkowania 10. Wniosek o zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym do celów emerytalnych 11. Wniosek o zwrot na własność działki siedliskowej 12. Wniosek o zezwolenie na zajęcie nieruchomości 13. Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 14. Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 15. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na podst. art. 4 16. Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej składanego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego zmianę stawki, w przypadku stałej zmiany sposobu użytkowania nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Giżycku

Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko