Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków Wniosek o ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków umowy dzierżawy gruntów rolnych i leśnych Wniosek o wykreślenie z ewidencji gruntów i budynków umowy dzierżawy gruntów rolnych i leśnych Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klas 1-3 Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klas 4-6 Wniosek o uzgodnienia w zakresie scalania i wymiany gruntów Wniosek z zakresu roszczeń i obciążeń służebnościami osobistymi Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów Wniosek o zwrot na własność działki dożywotniego użytkowania Wniosek o zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym do celów emerytalnych Wniosek o zwrot na własność działki siedliskowej Wniosek o zezwolenie na zajęcie nieruchomości Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości Wniosek o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na podst. art. 4 Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej składanego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego zmianę stawki, w przypadku stałej zmiany sposobu użytkowania nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Giżycku

Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko