Wniosek o zezwolenie na zajęcie nieruchomości

Dane Wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Dane nieruchomości
Proszę użyć formy dopełniacza, np. Jana Kowalskiego
Nazwa miejscowości w formie miejscownika, np. Giżycku.
Proszę podać formę mianownika, np. Giżycko.
Np. OL1G/0000000/0
Inwestycja
Podaj informację dot. realizowanej inwestycji, np. budowy sieci wodociągowej.
Uzasadnienie
Do wniosku załączam
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
przeczytaj