Wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klas 1-3

Dane Właściciela
Pole nieobowiązkowe.
Dane nieruchomości wyłączanej z produkcji rolnej
W hekatarach (ha).
np. R-II, R-IIIb
Np. domu jednorodzinnego.
Proszę podać numery działek rozdzielone przecinkami, np.: 1, 2, 3/4, 5/6.
Załączniki
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
przeczytaj