Wniosek z zakresu roszczeń i obciążeń służebnościami osobistymi

Dane Wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Dane nieruchomości
Nazwa miejscowości w formie miejscownika, np. Giżycku.
Proszę podać formę mianownika, np. Giżycko.
Np. OL1G/0000000/0
przeczytaj