Wniosek o uzgodnienia w zakresie scalania i wymiany gruntów

Rodzaj sprawy
Dane Wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Dane nieruchomości
Proszę podać formę mianownika, np. Giżycko.
Np. OL1G/0000000/0. Gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej proszę pole pozostawić puste.
Proszę uzupełnić tylko, gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej
przeczytaj