Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej składanego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego zmianę stawki, w przypadku stałej zmiany sposobu użytkowania nieruchomości

Dane Wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Dane nieruchomości
Nazwa miejscowości w formie miejscownika, np. Giżycku.
Nazwa ulicy w formie miejscownika, np. Kwiatowej.
Proszę podać formę mianownika, np. Giżycko.
Np. OL1G/0000000/0
Do wniosku załączam
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
przeczytaj