Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na podst. art. 4

Dane Wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Dane nieruchomości
Nazwa miejscowości w formie miejscownika, np. Giżycku.
Nazwa ulicy w formie miejscownika, np. Kwiatowej.
Proszę podać formę mianownika, np. Giżycko.
Np. OL1G/0000000/0