1. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego działki o objęciu uproszczonym planem urządzenia lasu 2. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - inne materiały (forumularze P+P7)
Starostwo Powiatowe w Wejherowie

ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo