Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - inne materiały (forumularze P+P7)

Należna opłata: 17,76 zł

Dane Wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Pole nieobowiązkowe.
Cel pobrania materiałów
Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Pole nieobowiązkowe.
Pole nieobowiązkowe.
Sposób udostępnienia materiałów
Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy (formularz P)
Szczegóły wniosku
Przedmiot wniosku
Postać
Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem
Lista wybranych działek ewidencyjnych
przeczytaj