1. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków 2. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo