Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Dane Właściciela
Pole nieobowiązkowe.
Dane nieruchomości
Numery działek proszę rozdzielać przecinkami, np.: 1, 2, 4/2, 13/3.
Do wniosku załączam
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
przeczytaj