1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Urząd Miasta i Gminy Syców

ul. Adama Mickiewicza 1, 56-500 Syców