1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród