1. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego działki o objęciu uproszczonym planem urządzenia lasu
Starostwo Powiatowe w Mrągowie

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo