1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki