Wniosek o zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym do celów emerytalnych

Dane Wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Dane Ojca
Dane Matki
Adres zamieszkania Właścicieli gospodarstwa rolnego
Proszę podać adres na lata wnioskowane.
Gospodarstwo rolne
od Proszę podać rok.
Proszę podać rok.