Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Należna opłata: 50,00 zł

Dane Wnioskodawcy
Pole nieobowiązkowe.
Dane nieruchomości
Lista wybranych działek ewidencyjnych
przeczytaj